Další programy

Jedná se o programy, které mohou být pořádány samostatně nebo v různých kombinacích, nebo jako doplňující činnost k Aktivitám s koňmi. Programy probíhají v prostorách statku.

ZAHRADNÍ TERAPIE

ZDRAVÉ VAŘENÍ

MUZIKOTERAPIE

ARTETERAPIE

PRACOVNÍ TERAPIE

RELAXAČNÍ TECHNIKY