Letní pobyty

Každým rokem pořádáme letní pobyty. V roce 2022 se uskuteční:

Elektronické přihlášky

pobytový: https://forms.gle/AQnuB77mx7vrXk3e8

příměstský: již je plno

 

3. – 9. července „Prázdninový pobyt u koní“ – pobyt pro děti od 8 do 18 let je inspirován zajímavým tématem, které se prolíná celým týdnem.

17. – 24. července „Povídáme si s koňmi“ – logopedicko-hiporehabilitační pobyt, kde se děti s mentálním věkem od 4 let s narušenou komunikační schopností zdokonalují ve svém vyjadřování a řeči. Jako motivační a stimulační technika se využívá právě hiporehabilitace.

Kvůli nízkému věku dětí má tento pobyt v nabídce několik forem pobytu:

  1. pobytový pro děti – vhodné především pro děti školní docházky
  2. pobytový pro děti s rodičem – např. pro děti předškolního věku
  3. příměstský – pro děti z blízkého okolí nebo ubytované v penzionu

S dětmi se bude pracovat individuálně (jak na zemi tak na koňském hřbetu) i skupinově. Cílem je mj. podpořit rozvoj komunikačních dovedností a vyjadřování v celé šíři, např. sluchové rozlišování hlásek, zrakové vnímání, celkovou obratnost (od hrubé, přes jemnou motoriku, grafomotoriku až po oromotoriku), rozvíjet všechny roviny jazyka hravou a originální formou. Při individuální logopedické péči se program ušije dítěti přímo na míru, bude se cílit na dané potřeby a možnosti. Přihlášku zašleme emailem.

1. – 5. srpna „Příměstský pobyt“ – Příměstský pobyt pro děti od 6 let bude více cestovní. Díky spolupráci jsme mohli využít možnosti financování aktivit z projektu České hiporehabilitační společnosti a MŠMT. Jedná se o úhradu tzv. projektových dní. Děti budou mít zcela hrazené projektové výlety do blízkého okolí (budeme cestovat hlavně hromadnou dopravou tj. autobusy, které vyjíždí z Pacova směr Rovná a dále Tábor). Dále bude z grantu hrazen i program projektového dne v okolí statku. Děti budou pracovat systematicky na konkrétních aktivitách (projektech). Budou se učit spolupracovat, zpracovávat i prezentovat výsledky své práce. Projektový den povede kromě našich pracovníků i specialista na konkrétní téma.

V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve. Kapacita táborů je omezená!