Letní tábory

Každým rokem pořádáme letní tábory. Na rok 2018 plánujeme:

9. – 13. července „Prázdninový pobyt u koní“ – tábor bývá inspirován zajímavým tématem, které se prolíná celým táborem.

Pro děti od 6 do 15. let       tábor-přihláška-2018 pp

27. – 29. července „Víkendový pobyt u koní“ – opět zde táborníky provází zajímavé téma. Tábor je vhodný i pro děti, které ještě s pobytem mimo domov a bez rodičů nemají zkušenosti.

Pro děti od 6 do 15. let      tábor-přihláška-2018 vp

6. – 10. srpna „Povídáme si s koňmi“ – logopedicko-hiporehabilitační tábor, kde se děti s narušenou komunikační schopností zdokonalují ve svém vyjadřování a řeči. Jako motivační a stimulační technika se využívá právě hiporehabilitace.

! poslední volné místo !

20. – 24. srpna „Povídáme si s koňmi“ – logopedicko-hiporehabilitační tábor

! tento termín je plný !

Pro děti od 4 do 8. let

Kvůli nízkému věku dětí má tento tábor v nabídce několik forem pobytu:

  1. pobytový pro děti – vhodné především pro děti školní docházky
  2. pobytový pro děti s rodičem – např. pro děti předškolního věku
  3. příměstský – např. pro děti z blízkého okolí

S dětmi se bude pracovat individuálně (jak na zemi tak na koňském hřbetu) i skupinově. Cílem je mj. podpořit rozvoj komunikačních dovedností a vyjadřování v celé šíři, např. sluchové rozlišování hlásek, zrakové vnímání, celkovou obratnost (od hrubé, přes jemnou motoriku, grafomotoriku až po oromotoriku), rozvíjet všechny roviny jazyka hravou a originální formou. Při individuální logopedické péči se program ušije dítěti přímo na míru, bude se cílit na dané potřeby a možnosti.

Přihlášku zašleme emajlem nebo přes FB, neváhejte nás kontaktovat!

V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve. Kapacita táborů je omezená na 12 účastníků turnusu.