Letní pobyty

Každým rokem pořádáme letní pobyty. V roce 2023 se uskuteční:

ELEKTRONICKÉ PŘIHLÁŠKY

pobytový: https://forms.gle/AQnuB77mx7vrXk3e8

příměstský: https://forms.gle/aR7XjrwKMU2fQNS97

logopedický: https://docs.google.com/forms/d/1izpX5PXXLGrtfzK5KYK2rnlcJtxIHvo9jCdlNFbUmjU/edit?fbclid=IwAR0Iuc4sUxeR4Q5VboI2x8h19k2VMCYq5ytXrnBbbBajR1qLqXoHOMGlibs

2. – 8. července „Prázdninový pobyt u koní“ – pobyt pro děti od 6 do 18 let je inspirován zajímavým tématem, které se prolíná celým týdnem.

16. – 23. července „Povídáme si s koňmi“ – logopedicko-hiporehabilitační pobyt, kde se děti s mentálním věkem od 4 let s narušenou komunikační schopností zdokonalují ve svém vyjadřování a řeči. Jako motivační a stimulační technika se využívá právě hiporehabilitace.

Kvůli nízkému věku dětí má tento pobyt v nabídce několik forem pobytu:

  1. pobytový pro děti – vhodné především pro děti školní docházky
  2. pobytový pro děti s rodičem – např. pro děti předškolního věku
  3. příměstský – pro děti z blízkého okolí nebo ubytované v penzionu

S dětmi se bude pracovat individuálně (jak na zemi tak na koňském hřbetu) i skupinově. Cílem je mj. podpořit rozvoj komunikačních dovedností a vyjadřování v celé šíři, např. sluchové rozlišování hlásek, zrakové vnímání, celkovou obratnost (od hrubé, přes jemnou motoriku, grafomotoriku až po oromotoriku), rozvíjet všechny roviny jazyka hravou a originální formou. Při individuální logopedické péči se program ušije dítěti přímo na míru, bude se cílit na dané potřeby a možnosti. Přihlášku zašleme emailem.

31.července – 4. srpna „Příměstský pobyt“ – Příměstský pobyt pro děti od 6 let. Děti budou pracovat systematicky na konkrétních aktivitách s koňmi na statku a v přírodě. Budou se učit spolupracovat, zpracovávat i prezentovat výsledky své práce. 

V případě zájmu se hlaste co nejdříve. Kapacita táborů je omezená!