Letní pobyty

Každým rokem pořádáme letní tábory. Na rok 2019 plánujeme:

7. – 14. července „Prázdninový pobyt u koní“ – pobyt pro děti od 6 do 15 let  je inspirován zajímavým tématem, které se prolíná celým týdnem.

21. – 28. července „Povídáme si s koňmi“ – logopedicko-hiporehabilitační pobyt, kde se děti s mentálním věkem od 4 let s narušenou komunikační schopností zdokonalují ve svém vyjadřování a řeči. Jako motivační a stimulační technika se využívá právě hiporehabilitace.

Kvůli nízkému věku dětí má tento tábor v nabídce několik forem pobytu:

  1. pobytový pro děti – vhodné především pro děti školní docházky
  2. pobytový pro děti s rodičem – např. pro děti předškolního věku
  3. příměstský – např. pro děti z blízkého okolí

S dětmi se bude pracovat individuálně (jak na zemi tak na koňském hřbetu) i skupinově. Cílem je mj. podpořit rozvoj komunikačních dovedností a vyjadřování v celé šíři, např. sluchové rozlišování hlásek, zrakové vnímání, celkovou obratnost (od hrubé, přes jemnou motoriku, grafomotoriku až po oromotoriku), rozvíjet všechny roviny jazyka hravou a originální formou. Při individuální logopedické péči se program ušije dítěti přímo na míru, bude se cílit na dané potřeby a možnosti.

19. – 23. srpna „Příměstský pobyt“ –  příměstský pobyt s koňmi s možností logopedie nebo logopedie s koňmi dle aktuálního ceníku a individuální domluvy pro děti od 6 let.

Přihlášku zašleme emailem nebo přes Facebook,  bez obav nás kontaktujte!

V případě zájmu nás kontaktujte co nejdříve. Kapacita táborů je omezená na 12 účastníků turnusu.