Projekty

Fond malých projektů Rakousko-Česká republika

Projekt s názvem: Tvorba metodiky: Prvky logopedie v hiporehabilitaci

Registrační číslo projektu: KPF-02-137
Žadatel: Horticon, z.s.

Podstatou projektu je zhotovení metodik k implementaci logopedie do hiporehabilitace. Při tvorbě metodik spolupracujeme s partnerským střediskem Verein Happiness z Rakouska. Podílejí se, jak na tvorbě metodiky, tak na jejím testování formou sdílených videí a komentářů. Testování probíhalo během celého roku 2020 ve středisku doporučené hiporehabilitace Horticon v ČR. Konkrétně na jaře a na podzim v pátek v období povoleném Vládou ČR za přísných hygienických podmínek formou individuálních terapií a o prázdninách formou pobytové akce pro rodiče s dětmi. K metodikám v obou jazycích byla navržena, otestována a zhotovena sada pomůcek. Jedna verze v českém jazyce a druhá verze v německém jazyce pro partnera.

Velke množství vytvořených pomůcek na míru
Testování pomůcek přímo při práci s uživateli na koni
Testování pomůcek při práci “ u stolečku“
Vyvinuli jsme novou pomůcku využitelnou pro práci na koni tzv. Edukační pás