Aktivity s využitím koní (AVK)

Co jsou AKTIVITY S VYUŽITÍM KONÍ?
Jedná se o metodu speciální a sociální pedagogiky, využívající motivačního a sociálně aktivizačního působení koně. Zaměřují se na rozvoj sociálních dovedností. Pomáhají posilovat pozitivní osobnostní vlastnosti, schopnost spolupracovat a snižovat riziko sociálního vyloučení. Mohou upevňovat kontakty v rodině, zlepšovat sebevědomí, zapojování do běžného života, ale i psychickou a fyzickou kondici.

Kůň je symbolem síly a odvahy. Je dokázáno, že interakce s tímto zvířetem působí motivačně a pomáhá při výchově a vzdělávání dětí. Velmi dobré výsledky byly pozorovány při práci s dětmi nesmělými, neprůbojnými a s nízkým sebevědomím. Stejně tak pozitivně působí i na děti příliš sebevědomé a s problémy s autoritami.

Díky tomuto všestrannému vlivu koní lze velice úspěšně léčit také problémový kolektiv, napadený například šikanou.

Koně působící ve stáji Horticon prošli speciálním výcvikem. Jsou tedy vhodní pro práci i s těmi nejmenšími dětmi. Děti se seznámí s koňským terapeutem, proběhne kontaktní terapie ve formě hlazení a čištění koně a poté se zpravidla na koni povozí. V rámci lekce mohou děti pracovat i s ostatními zvířecími terapeuty, například s mini kozlíkem Bertíkem, mini ovečkou, psem Hopíkem nebo kocourem Tondou.

Při AVK dochází k pozitivnímu ovlivnění duševního stavu člověka, proto rádi přivítáme i osoby s depresivními a úzkostnými příznaky, závislostmi na psychoaktivních látkách, seniory s poruchami poznávacích funkcí, nebo třeba hyperaktivní děti…

Pro koho jsou AVK vhodné?

– děti s poruchami učení a chování
– děti s vadami řeči
– klienty s mentálním postižením
– klienty se smyslovými vadami
– klienty s diagnózou autismus
– klienty trpící poruchami příjmu potravy
– klienty, kteří se obtížně sociálně začleňují
– seniory – skupinové lekce pro domovy důchodců atp.

Na pobytové akce přijímáme skupiny do dvanácti klientů.
Hlaste se prosím emailem, telefonicky, nebo přes facebook. viz. kontakty