Post-COVID program

Unikátní garantovaný program je určený pro pacienty s post covid syndromem, pro osoby ohrožené syndromem vyhoření (zdravotníky a pečovatele v sociálních službách, rodiče a neformální pečovatele, pedagogy) a pro děti, které jsou ohroženy depresí a úzkostí v důsledku dlouhodobé izolace od kontaktů s vrstevníky.

NAŠE PROGRAMY jsou určené pro děti i dospělé.

HLAVNÍ ZAPOJOVANÉ TECHNIKY A FORMY PRÁCE:

  1. logopedické techniky v řešení postcovid syndromu – při terapii pracuje s klientem také logoped nebo speciální pedagog se zaměřením na logopedii
  2. doplňující terapie (zahradní terapie, arteterapie, muzikoterapie, animoterapie, terapie prací, relaxační terapie, aromaterapie)
  3. pobytové akce – propojení vybraných technik v programu sestaveném na míru klientovi či skupině
Odkaz na webovou stránku České hiporehabilitační společnosti. Zde najdete odkazy na další střediska ČHS, která jsou do post COVID programu zapojená.