Jezdecký kroužek

Náš jezdecký kroužek není veden tradičním způsobem výuky jízdy. Je postaven na osobním vztahu člověka s koněm, na pochopení jeho chování, pocitů a pohybu. Podstatou je také vnímání svého těla a stavu mysli.

Je kladen důraz na fakt, že KŮŇ NENÍ SPORTOVNÍ POMŮCKA, ale živá bytost mající své potřeby a vrozené způsoby chování.

V kroužku prosazujeme ohleduplné chování ke zvířatům, přírodě a krajině. Děti se učí práci na statku, péči o okolí a kromě praxe se vzdělávají také v teorii.

Kroužek probíhá jednou týdně 1,5 hodiny. Je časově nastaven tak, aby mohly děti dojíždět autobusem z blízkého města Pacov a zase se hromadnou dopravou vracet zpět. Počet dětí v kroužku zpravidla nepřesahuje 5 návštěvníků. Pracujeme s více koni najednou a v případě většího počtu začátečníků, se dětem věnuje kromě certifikované instruktorky i asistentka.

V letošním roce máme 2 kroužky:

PONDĚLÍ 15.20 až 16.50

STŘEDA 15.20 až 16.50

Kroužek se platí čtvrtletně dopředu a v případě absence, je možnost nahradit návštěvu na druhém kroužku. V zimních měsících tj. prosinec až únor pravidelný kroužek neprobíhá, především z důvodu počasí, potřebného odpočinku koní a lektorů a nemocnosti dětí. Plynule kroužek přechází v klub praktických dovedností nebo badatelský klub, který je zdarma. V případě zájmu dětí a rodičů, je možné domlouvat si v tomto období osobní návštěvy s hiporehabilitací.

Kroužek trvá 1,5 hod a stojí 200 Kč.