KURZ PRVKY LOGOPEDIE V HPSP

Chcete rozšířit své služby?

Rádi uplatňujete komplexní přístup?

Jste kreativní?

Máte rádi originalitu?

MÁME PRO VÁS MOŽNOST, JAK SE REALIZOVAT!

Připravili jsme pro vás kurz, díky kterému dostane vaše práce nový rozměr.

Kurz Prvky logopedie
v hiporehabilitaci
v pedagogické
a sociální praxi

VSTOUPIT DO KURZU

CHCEŠ SE STÁT CERTIFIKOVANÝM LOGOPEDEM, SPECIÁLNÍM PEDAGOGEM NEBO INSTRUKTOREM HIPOREHABILITACE V METODĚ LOGOPEDIE V HPSP?

Tato komplexně působící metoda spojuje zdánlivě nespojitelné – hiporehabilitaci a logopedii.

Zajímá vás, jakým způsobem lze propojit koně a logopedii?

Pojďte do toho s námi!

Čeká vás dlouhodobý kurz, kde si ukážeme, jak tato metoda funguje, co je její podstatou, jak široký záběr má a co všechno lze v rámci netradičního propojení stimulovat. Chybět nebude ani praxe. Abyste byli s obsahem kurzu stále v kontaktu, jsou jeho součástí domácí úkoly. Po celou dobu jsou vám lektorky k dispozici v podobě konzultací. Pro úspěšné ukončení kurzu je potřeba složit závěrečnou zkoušku a splnit potřebná kritéria.

CO DÍKY KURZU ZÍSKÁTE?

Naučíte se, jak si oživit logopedické nebo hiporehabilitační jednotky. Rozproudí se vám kreativita a přinesete si do vlastní praxe mnoho nápadů. Jako bonus dostanete Metodiku Prvky logopedie v HPSP zcela zdarma.

PRO KOHO JE KURZ URČEN?

 • logoped
 • instruktor hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi
 • speciální pedagog (povinné státnice z logopedie)
 • absolvent Kurzu hipoterapie ve fyzioterapii a ergoterapii

MAXIMÁLNĚ PRO 6 ÚČASTNÍKŮ

FORMA:

 • hybridní
 • jeden víkend měsíčně (14. – 15. září 2024, 12. – 13. říjen 2024,
  9. – 10. listopad 2024, 26. dubna 2025)
 • 4 – 5 hodin na jedno téma
 • SO 13 – 18 hod/NE 9 – 13 hod

HODINOVÁ DOTACE:

 • 32 hodin lekcí
 • praktická zkouška a konzultace k samostatnému výkonu praxe u Vás ve středisku
 • domácí úkoly se zpětnou vazbou
 • až 120 minut konzultací v ceně kurzu

ZPŮSOB VYHODNOCENÍ KURZU:

 • složení praktické zkoušky (opravná zkouška není hrazena v rámci kurzovného)
 • vyhodnocení docházky
 • vyhodnocení plnění DÚ a kazuistik
 • Po absolvování kurzu obdržíte Potvrzení o účasti (obdrží každý, kdo absolvuje alespoň 3 ze 4 setkání).
 • Podmínkou získání Certifikátu je splnění závěrečné zkoušky do
  1. roku od získání potvrzení o účasti.
 • Certifikát je platný 5 let. Pro prodloužení je nutné absolvovat recertifikační setkání.

CÍLOVÉ KOMPETENCE:

 • Účastníci se dozví, jak pracovat s metodou Logopedie v HPSP
 • Naučí se sestavit hiporehabilitační jednotku
 • Naučí se orientovat v obdržené metodice

MÍSTO KONÁNÍ:

Velká Rovná, Středisko praktické výuky Horticon a online

(Závěrečná zkouška proběhne u Vás ve středisku.)

ODBORNÍ GARANTI:

Mgr. Viola Jónová = logoped se zaměřením na hiporehabilitaci, speciální pedagog

Mgr. Lucie Hovorková = instruktor HPSP, pedagog

DALŠÍ LEKTOŘI:

Mgr. et Mgr. Jana Čebišová = speciální a sociální pedagog, logopedický asistent

Mgr. Kristina Šimůnková = speciální pedagog – logoped

CENA KURZU:

Zaváděcí cena je včetně pitného režimu a vytištěné metodiky.

33 000 Kč

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Přihlášku najdete zde

Přihlášky se přijímají do 30.6. 2024.

PROČ JÍT NA KURZ PRÁVĚ K NÁM?

Jsme Středisko doporučené hiporehabilitace (SDH) a Středisko praktické výuky (SPV). Jako SDH fungujeme od roku 2017. V roce 2018 jsme vymysleli metodu Logopedie v HPSP a začali ji praktikovat. V tomto pojetí jsme jediní v ČR, kdo tuto metodu dělá.

Metodika Prvky logopedie v HPSP byla v roce 2020 vyvinuta v rámci projektu Interreg ve spolupráci s rakouským partnerem Verein Happiness. Je to sbírka aktivit, které se dají s koňmi při logopedii, hipoterapii nebo HPSP využít.

Probíhá u nás kontinuální činnost během roku a letní specializační pobyty.

V roce 2021 jsme uskutečnili webináře Logopedie v HPSP a sdílení
s jinými středisky.

V roce 2023 jsme realizovali kurz pro fyzioterapeuty a instruktory HPSP ve spolupráci s ČHS. Přednášeli jsme o metodice na 14. Konferenci o hiporehabilitaci na Mendelově univerzitě v Brně.

Od roku 2023 uplatňujeme metodu při práci s rodinami a dětmi ohroženými sociálním vyloučením v rámci projektu financovaného z OPZ+ ve spolupráci s MAS Via rustica.

Tato metoda funguje jako doplnění ambulantní péče klinického logopeda. Nenahrazuje jeho péči. Dává terapii nový vhled. Velmi důležitým článkem je motivace dítěte. Využíváme prostředí statku – jsme stále v pohybu a na čerstvém vzduchu. Zaměřujeme se na to, k čemu je dítě kompetentní, co zvládá, k čemu je naladěné, podporujeme jeho silné stránky. Přirozeně se zapojují relaxační techniky v rámci vyváženosti vůči práci.

VIDEOUKÁZKA METODY

OBSAH KURZU

1. Úvodní setkání (14. – 15. září 2024)

2. Setkání (12. – 13. říjen 2024)

3. Setkání (9. – 10. listopad 2024)

4. Závěrečné setkání (26. duben 2025)

5. Praktická zkouška

Získejte exkluzivitu na trhu díky unikátní metodě, která je v České republice ojedinělá. Díky vaší odvaze a ochotě se něco nového naučit dáte šanci mnoha klientům zažít úspěch, radost, zvýšíte jim sebevědomí a ještě podpoříte jejich kognitivní funkce. To vše s využitím nádherných zvířat.

VSTOUPIT DO KURZU