Projekty

Horticon, z.s. je partnerem projektu

Rozvoj komunitní práce v území MAS Via rustica z.s.,

reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000164. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost Plus. Nositelem projektu je Via rustica z.s.

V komunitní zahradě na statku ve Velké Rovné probíhá pravidelně program pro rodiny s dětmi, které mají logopedické či zdravotní problémy nebo jsou ohrožené sociálním vyloučením.

S rodinami pracují vždy dvě specialistky a program „šijí“ každé skupině na míru tak, aby pro ně bylo setkávání co největším přínosem. Společně se věnují logopedii, zahradní terapii, arteterapii, muzikoterapii, aromaterapii, lesní pedagogice, environmentálním aktivitám, terapii prací, relaxační terapii, animoterapii, hiporehabilitaci, či přírodnímu vaření. Každý cyklus obnáší šest setkání, na setkání jsou obvykle přítomny dvě rodiny. Dále jsou rodiny zvány na komunitní setkání dvakrát ročně.

V případě, že máte zájem se této aktivity zúčastnit, kontaktujte prosím komunitní pracovnici Šárku Zemanovou, a to e-mailem: zemanova.viarustica@gmail.com nebo telefonicky: 723 859 291.

Aktivita je ZCELA ZDARMA díky podpoře Evropské unie a je určena zejména rodinám z území MAS Via rustica z.s.

Děti si připravily bylinky na čaj a teď si vychutnávají různé druhy čajů …
Vnouček ukazuje dědečkovi deníček, který si v rámci programu vytvořil.
Při práci s dětmi využíváme prvky metody Logopedie v hiporehabilitaci, kterou středisko Horticon vytvořilo.
Při práci na zdokonalování jemné a hrubé motoriky využíváme benefity zahradní terapie.
Při přípravě bylinkových pomazánek se zapojuje mnoho metod jako aromaterapie, procvičování jemné motoriky, přírodní vaření.
Procvičování posloupností v činnostech jako je sedlání koně pomáhá dětem připravit se na praktickou část aktivity a zároveň si procvičují soustředění, logické myšlení a paměť.
Pro procvičování motoriky využíváme pomůcky vytvořené pro metodu Logopedie v hiporehabilitaci.
Děti pracují zpravidla ve skupině a zdokonalují si spolupráci, komunikaci a motivují se navzájem ke společné práci.
Součástí projektu je i komunitní setkávání rodin účastnících se projektu a širší veřejnosti přímo na statku.

——————————————————————————————————————–

Projekt s názvem:
Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Je již úspěšně ukončen.

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.


Projektový den „Nechej to koňovi“

Hiporehabilitační středisko Horticon, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 – Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV).

Díky tomuto projektu, jehož cílem je vedle pořádání zájmových výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti především zkvalitňování služeb a profesionalizace pracovníků středisek, jsme měli možnost uspořádat a účastnit se již nespočtu poutavých aktivit obohacujících nás na mnoha úrovních. Každá z nás se účastnila několika sdílení zkušeností v jiných střediscích a institucích, vzájemně jsme si předávaly zkušenosti a rozvíjely dosavadní dovednosti při tandemovém vzdělávání a čerpaly jsme nové metody a formy edukačních procesů během projektových dnů.

Jeden z projektových dnů nesl název „Nechej to koňovi, ten má velkou hlavu“. Aktivita byla realizována poslední den prázdninového pobytu s koňmi a průvodcem dne byl sociální pracovník z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Aktivita sloužila primárně pro rozvoj prosociálního chování a schopnosti nebát se vyjádřit své pocity a svěřit se s nimi svým kamarádům, sekundárně pak pro rozvoj jemné motoriky a komunikačních schopností.

První část aktivity byla výtvarná a děti pracovaly samostatně. Každý si namaloval hlavu koně, která ve druhé části sloužila jako maska na obličej. Děti pracovaly s pastelkami, voskovkami a nůžkami. Všichni zapojili svou fantasii a skrze své výtvory projevili individuální vnímání světa a krásy, a tak vznikla spousta rozdílných a vydařených koňských hlav.

Druhá část se uskutečnila formou netradičního komunitního kruhu. Děti, které spolu strávily již týden, během něhož se poznaly a skamarádily, měly spoustu myšlenek a pocitů, se kterými se chtěly svým kamarádům svěřit. Protože podělit se o své pocity nemusí být vždy jednoduché, pomocníkem jim k tomu byla koňská hlava, kterou si vyrobily a která jim nyní byla oporou, jelikož si ji mohly dát před obličej a své obavy a stud „nechat koňovi“. Všichni se postupně prostřídali a každý někomu řekl něco pěkného.

Aktivita vyvolala u všech zúčastněných veliké emoce. Sociálnímu pracovníkovi se podařilo nastolit přátelskou a přívětivou atmosféru, díky čemuž byly děti ochotné aktivně se zapojit. I když jsme my, pracovnice střediska, věděly, jaká aktivita nás čeká, ani v nejmenším jsme nepočítaly s tím, jaké emoce může vyvolat, a proto nejen děti, ale i nás zaplavily slzy štěstí.