Projekty

Příspěvek na celoroční činnost k projektu: Život na statku

„Sponzorský vzkaz Kraje Vysočina“ www.kr-vysocina.cz

Projekt s názvem: Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů

Cílem projektu ČHS je podpora neformálního vzdělávání dětí a studentů s využitím koní. Z projektu budou realizovány aktivity podporující vzdělávání pracovníků s mládeží, výměny zkušeností mezi středisky k přípravě inovovaných aktivit s účastníky vzdělávání, vzdělávací aktivity pro účastníky projektu.