CENÍK

LOGOPEDIE
60 min …. 250,-
45 min …. 190,-
30 min …. 130,-

LOGOPEDIE V HIPOREHABILITACI

  • personální náklady: logopedka 250,-; instruktorka AVK  250,-; asistent  50,-
  • koně  200,-
  • pronájem 50,-

60 min ….800,-
30 min …. 400,-

LOGOPEDIE + KONĚ

  • 30 minut logopedie
  • 30 minut koně + instruktorka AVK
  • pronájem

60 min …. 430,-