Program Volný čas Kraje Vysočina

Pomalu nám končí realizace projektu financovaného z Fondu Vysočiny s názvem „Kůň je můj kamarád“. Jedná se o celoroční činnost zaměřenou na komunikaci s koňmi jinak než jen jízdou na koni. Zaměřili jsme se na práci ze země, procvičování tahu s poníky a na další druhy komunikace s koňmi.Děkujeme za podporu.

Letní akce s KOUS Vysočina

Léto bylo v Horticonu nabité akcemi. Dvěma z nich byly akce podpořené z KOUS Vysočina. V červenci jsme realizovali „Akci pro Přírodu“ s názvem Můžeš to udělat i ty! S dětmi z našeho prázdninového pobytu a s dětmi, které za námi přijely z nízkoprahového klubu CheironT jsme kosili cenné suchomilné trávníky, poznávali bylinky a dobře se najedli ;). Druhou akcí… Read more »

Den otevřených dveří 18.6. 2022

Kulturní program se nám už krásně rýsuje, a tak Vám můžeme s radostí představit autory, kteří na Dni otevřených dveří vystoupí. Sbírku básní „Holka ve výtahu“ představí autor Michal Svoboda. Autorka románu „Lvice v erbu krále“ Michaela Vašíčková nám přednese své básně ze sbírky “ Střípky času“. Oba autory bude hudebně doprovázet Kuba Novák. Na závěr našeho programu pak zahraje… Read more »

Projekt MŠMT „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ – Projektový den „Nechej to koňovi“

Hiporehabilitační středisko Horticon, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 – Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV). Díky tomuto projektu, jehož cílem je vedle pořádání zájmových výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti především zkvalitňování služeb a profesionalizace pracovníků středisek, jsme měli možnost uspořádat a účastnit se již nespočtu… Read more »