Projekt MŠMT „Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů“ – Projektový den „Nechej to koňovi“

Hiporehabilitační středisko Horticon, z.s. je účastníkem projektu České hiporehabilitační společnosti, z.s. – CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0013320 – Využití koní při neformálním vzdělávání dětí a studentů, podpořeného z fondů Evropské unie (Operační program OP VVV). Díky tomuto projektu, jehož cílem je vedle pořádání zájmových výchovně-vzdělávacích aktivit pro děti především zkvalitňování služeb a profesionalizace pracovníků středisek, jsme měli možnost uspořádat a účastnit se již nespočtu… Read more »

Online seminář

Přihláška zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeztnnyIvNiYP2FSbjzCOY_X1WjFjNXQc6J1_eSwKec7J6GPQ/viewform?fbclid=IwAR2NdaZkWw-uimykCJbVHdQoCnv9yjOwXOy8TITTnV5K8F4pTqkJeBb9D_0 Současná situace nás všechny nutí ke kreativitě, změně navyklých postupů a hledání alternativ. I my ve středisku praktické výuky Horticon, z.s. jsme přemýšleli, jak moci předat své zkušenosti, komunikovat s lidmi z oboru a neusnout tzv. na vavřínech. Rozhodli jsme se uspořádat online semináře pro zájemce o novou metodu Logopedie v hiporehabilitaci v pedagogické a sociální praxi… Read more »